Soukromí

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön magánszférájának védelme fontos számunkra. Ezért tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi, a www.etidruck.hu oldal működéséről szóló összefoglalót.

Az alábbiakban olvasható adatvédelmi nyilatkozat megfelel az Általános Adatvédelmi Rendelet irányelveinek. A személyes adatok felhasználásáról, annak céljáról és a felhasznált adatok fajtájáról kérjük, az Etidruck-Packwerk Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül tájékozódjon.

Bár oldalunkon különböző biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk, adatai teljes biztonságát az internet biztonsági hiányosságai miatt nem tudjuk garantálni. Amennyiben adatai gyűjtésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy ezzel kapcsolatban szeretne megjegyzést tenni, forduljon a szöveg alján megadott kapcsolattartónkhoz.

Személyes adatok

Szolgáltatásunk nyújtása és az ezzel kapcsolatos kommunikáció csak az Ön adatainak ismeretében lehetséges. Ennek során a személyes adatok különösen érzékeny adatoknak minősülnek. Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely segítségével az érintett természetes személy egyértelműen beazonosítható. Az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint kötelesek vagyunk ezeket az adatokat teljes körűen felsorolni.

Oldalunk használatával az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint a következő személyes adatokat gyűjtjük:

• Vezetéknév és keresztnév
• E-mail cím

Ezek az adatok a következő funkciók használatakor kerülnek begyűjtésre:

• Kapcsolatfelvételi űrlap

Biztosítjuk, hogy ezen adatokat kizárólag oldalunk működéséhez, illetve szolgáltatásaink statisztikai kiértékeléséhez és fejlesztéséhez használjuk fel. Az érvényben lévő előírások szerint ezen adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig Ön szolgáltatásainkat használja. A jogszabályok által előírt törlési kötelezettségeknek eleget teszünk.

Hogyan gyűjtünk adatokat?
Naplófájlok

A naplófájlok a feldolgozó számítógépes rendszer által generált automata protokoll segítségével kerülnek generálásra. Ez azt jelenti, hogy az Ön által használt eszköz információit egy szerveren naplófájlként tároljuk.

Mi is elemezzük ezen naplófájlokat. Weboldalszolgáltatónk ennek segítségével a következő adatokat gyűjti:

• Az oldal látogatásának adatai: dátum, idő, gyakoriság
• Hogyan került Ön az oldalra (előzőleg meglátogatott oldalak, hiperhivatkozások stb.)
• A továbbított adatok mennyisége
• Az Ön által használt kereső és annak verziója
• Az Ön IP címe

Az így begyűjtött adatok kizárólag szolgáltatásaink fejlesztéséhez kerülnek felhasználásra. Az üzemeltető csak akkor tárolhatja a szerveren lévő naplófájlokat hosszabb ideig, adhatja ezeket ki vagy utólagosan akkor férhet ezekhez hozzá, ha azt a jogszabályok megengedik (pl. szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel).

Sütik

Oldalunkon sütiket használunk. Ezek kis méretű szöveges fájlok, melyeket az Ön böngészési előzményeibe ágyazunk be, és amelyek segítségével a következő látogatása során reprodukáljuk korábbi beállításait és az Ön által eszközölt változtatásokat. A sütik segítségével szolgáltatásunkat személyre szabjuk és azt felhasználóbaráttá tesszük.

Önnek lehetősége van a sütik letiltására, valamint a már az eszközén tárolt sütik kitörlésére. Fel kell hívnunk figyelmét, hogy ilyen esetekben az oldal bizonyos tulajdonságai nem, vagy csak korlátozottan lesznek hozzáférhetők.

A Google Maps adatvédelmi nyilatkozata

Honlapunkon a Google Inc. által üzemeltetett Google Maps szolgáltatást használjuk. Honlapunk használatával hozzájárul, hogy a Google Inc., annak képviselője, valamint harmadik felek az automatikusan gyűjtött adatokat rögzítsék, feldolgozzák és felhasználják.
A Google Maps felhasználási feltételeit a Google Maps Felhasználási Feltételei oldalon olvashatja.

A webfontok használata

Ezen internetes oldalakon külső betűtípusokat, a Google Fonts betűtípusokat használjuk. A Google Fonts a Google Inc. egy szolgáltatása („Google”). Ezeknek a betűtípusok integrációja egy szerveren keresztül történik, általában egy Egyesült Államokban található szerveren keresztül. Ennek során a szerverre továbbításra kerül, hogy Ön mely internetes oldalakat látogatta meg. Az Ön által az oldal meglátogatásakor használt eszköz keresőjének IP címe szintén tárolódik a Google szerverén. További információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában olvashat:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Az adatok továbbítása harmadik fél részére

Alaphelyzetben az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik fél részére. Továbbá a megfelelő intézkedések foganatosításával és azok rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk, hogy az általunk gyűjtött adatokba harmadik fél ne nyerjen betekintést, illetve azokhoz ne férjen hozzá.

Közösségi oldalakhoz történő kapcsolódás

Weboldalunkon felajánljuk annak lehetőségét, hogy külső hivatkozások segítségével tartalmakat osszon meg közösségi oldalakon vagy e-mailen keresztül. Amennyiben Ön ezeket használni kívánja, a szolgáltató oldalára kerül átirányításra, és a vonatkozó felhasználói információk is továbbításra kerülnek.

Amennyiben Ön oldalunk használata során egy ilyen közösségi oldalra saját fiókjával bejelentkezik és az általunk közzétett tartalmakat megosztja, az ilyen információk az Ön mindenkori fiókjához kapcsolódni fognak. Üzemeltetőként nincs befolyásunk azokra az adatokra, amelyek kiegészítő alkalmazásokon keresztül kerültek továbbításra a vonatkozó szerverre. Ilyen esetekben általában az IP cím kerül továbbításra.

Adatai kezelésével kapcsolatos további információkért tanulmányozza az érintett közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozatát:

Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Youtube: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

A gombokhoz tartozó specifikus információkat itt találja:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Az Ön jogai

Magától értetődően Önnek jogában áll adatai gyűjtését irányítani. A hatályos jogszabályok alapján kötelességünk Önt adatai gyűjtéséről tájékoztatni. Az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása az Ön számára ingyenes.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek bármikor jogában áll az adatai gyűjtéséhez adott hozzájárulását visszavonni. Ezt a jogot a jövőre vonatkozóan gyakorolhatja; az ilyen hozzájárulás visszavonása előtt gyűjtött adatokra az nincs kihatással.

Amennyiben ezen jogával élni kíván, azt a következő címre írt levéllel teheti meg: iroda@etidruck.ch

Az adatok továbbíthatóságának joga

Önnek jogában áll adatainak általunk egy másik feldolgozási helyre történő továbbításának kérelmezésére.

Adatok helyesbítésére, törlésére vagy zárolására való jog

Önnek jogában áll adatait korrigáltatni, töröltetni vagy zároltatni. A zárolás akkor használatos, ha a jogszabályok értelmében az adat nem törölhető.

Panasztételhez való jog

Önnek jogában áll a felügyeleti hatóságnál egy adatkezelési állomásra panaszt tenni, amennyiben a reklamáció megalapozott. Ezen és a fent említett másik két jogának gyakorlásához kérjük, forduljon az adatvédelmi nyilatkozatban megadott kapcsolattartóhoz.

Az adatgyűjtésért felelős szervezet

Az általunk biztosított adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, felvilágosítás iránti kérését, kérelmeit, panaszait vagy észrevételeit a következő címre kérjük elküldeni:

Etidruck-Packwerk Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Lengyel Rezső u. 4.
H-2365 Inárcs

Telefonszám: +36 2 937 0120
E-mail cím: info@etidruck.ch

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az adatvédelmi nyilatkozatért felelős szervezetként fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a mindenkori jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsuk. Az utolsó módosítás dátuma (2018. június).